Connect
Bên em giờ đây
Chắc có hơi ai tràn đầy
Anh cứ vá nhưng em lại phá
Cũng bằng không
Em ơi anh lạnh lắm
Anh sợ lắm khi đông lạnh về
Giả vờ như em thương anh
Có được không
Nguyễn Đức Công: Thu cũng hóng nữa á
hoaithu: Hóng chứ ạ. Thấy lạ lạ