Connect
Mình muốn mua một chiếc máy cắt tóc trẻ em tại Kids Plaza thì phải làm như thế nào ạ?
#tongdo #tongdocattoc #KidsPlaza #tongdocattocchobe