Connect
Sử dụng địu ngồi cho bé sơ sinh có tốt không?
Với các bé còn nhỏ chỉ khoảng 2 – 3 tháng: tốt nhất bạn không nên sử dụng địu ngồi cho em bé. Bạn có thể bắt đầu sử dụng địu ngồi em bé sớm nhất là khi trẻ bắt đầu sang tháng thứ tư và trong giai đoạn đầu này, bạn bên chọn địu nằm ngang hoặc đối mặt để có thê theo dõi bé thường xuyên hơn.
#KidsPlaza #diuembe #diuchobe #diungoichobe
>>> Chi tiết địu ngồi cho bé tại Kids Plaza: https://www.kidsplaza.vn/diu-tre-em-dai-xe-may.html#diu-ngoi-cho-be-mamago