Connect
Khi nào thấy nhớ hãy gọi cho em
Hãy gọi cho em cả khi không nhớ ...
Còn 2 kg nữa là đạt mốc 60kg, cố lên nào ))
Nguyễn Đức Công: 60k rồi sao
Thủy ĐT: Đúng kkk
Nguyễn Đức Công: được đó
Điều buồn cười nhất là khi người ta
Cố tìm xem sau khi chia tay
Nguyên do từ đâu đúng sai lỗi lầm của ai?
Nguyễn Đức Công: Thật không vậy