Connect
Nguyễn Đức Công: Hay đó (Y)
Nguyễn Đức Công: Hỏi sao Lợi nó nghiêng ngả
Nguyễn Đức Công: Em nháy vào cái biểu tượng tai phone sau đó gán link này em à. thì nó ra cái như của anh
thumay: cái này hay à nha )