Connect
Luật An ninh mạng tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức

Luật An ninh mạng đã chính thức được Quốc hội thông qua vào sáng nay 12/6. Một dự luật quy định cụ thể về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
I watched: http://vod.antv.gov.vn/vod/VIDEOS/2018/6/12/11.6.sucanthiet.mp4
Trong công việc, không có sổ ghi công lao, chỉ có phiếu ghi thành tích.
Chú ý nâng cao hiệu quả làm việc, chứ không phải là kéo dài thời gian làm việc.
VINHOMES STAR CITY - Chia sẻ từ chuyến đi trọn cảm xúc trọn niềm vui
Vinhomes Riverside - The Harmony: 24h Sống Xanh Trong Lành