Connect
lephuloi: ,mmnmn
Nguyễn Đức Công: ĐƯợc đó nhở
lephuloi: cmt ảnh nữa a :v
Nguyễn Đức Công: Thả tim nữa đó
Nguyễn Đức Công: Thu cũng hóng nữa á
hoaithu: Hóng chứ ạ. Thấy lạ lạ