Connect
Loài vịt nhìn bên trên rất ung dung tự tại, nhưng để nổi trên mặt nước, bên dưới đôi chân phải quẫy đạp điên cuồng.

- Người khác nhìn thấy bạn đến trưa mới thức dậy, nhưng họ không biết rằng gần sáng bạn mới ngủ...
- Người khác nhìn thấy bạn lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng họ không biết sâu trong tâm hồn bạn cảm thấy cô đơn...
- Người ta ít quan tâm bạn vất vả ra sao, đã làm việc như thế nào, bạn nói gì...

Họ chỉ quan tâm đến những gì bạn đạt được!