Connect
Còn 2 kg nữa là đạt mốc 60kg, cố lên nào ))
Nguyễn Đức Công: 60k rồi sao
Thủy ĐT: Đúng kkk
Nguyễn Đức Công: được đó