Connect
Cảnh giác trước âm mưu bóp méo Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng là một trong những luật mới mẻ, được các nhà hoạch định chính sách nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, đồng thời dựa trên những cuộc trưng cầu, tiếp thu ý kiến từ nhiều nguồn khác nhau. Tiến bộ là vậy, song thời gian qua, nhiều đối tượng xấu, phản động đã liên tục tung tin đồn thất thiệt, bóp méo sự thật, làm nhiễu loạn thông tin khiến nhiều người hiểu sai về mục đích của Luật An ninh mạng.
http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/xa-hoi/canh-giac-truoc-am-muu-bop-meo-luat-an-ninh-mang-231537.html