Connect
Nguyễn Đức Công: Chuẩn đó
Nguyễn Đức Công: Cái này của em thu âm à.
thumay: vâng a, e thu âm
Nguyễn Đức Công: Hay đó (Y)
Nguyễn Đức Công: Hỏi sao Lợi nó nghiêng ngả